Metro Sài Gòn: Hết tiền, thiếu người làm

by Vy Trần

Ngày 6-4, tờ Tuổi Trẻ đưa tin, chánh quyền Sài Gòn vừa gởi công văn khẩn kiến nghị Bộ tài chính giải quyết kinh phí cho công ty Metro số 1, tức metro Sài Gòn. Theo văn bản này, việc giải quyết kinh phí cho Công ty Metro số 1 hiện rất cấp bách. Công ty này có thể phải ngưng hoạt động nếu không có kinh phí.

Từ tháng 8-2021, công ty đã sử dụng hết kinh phí tạm ứng từ nguồn vốn điều lệ ban đầu là 14 tỉ đồng. Từ đó đến nay, người lao động vẫn chưa được thanh toán lương và đóng các khoản bảo hiểm xã hội, tổng các khoản nợ tính đến nay khoảng 6,7 tỉ đồng. Số người lao động nghỉ việc từ tháng 8-2021 là 21/36 người. Trong khi, số nhân sự cần tuyển dụng cho hoạt động của công ty đến cuối năm 2023 là 706 người. Các nhà thầu có khả năng sẽ kiện chủ đầu tư do không cung cấp được nhân sự để tiếp nhận đào tạo, chuyển giao công nghệ theo hợp đồng. Vì không có kinh phí để trả các khoản điện, nước, viễn thông, dịch vụ bảo vệ… nên công ty phải đóng cửa trụ sở tạm.  

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights