Offer in Compromise – Làm thế nào để điều đình với IRS?

by TYTNT

Nếu bạn đang thiếu sở thuế một số tiền lớn, trong một số trường hợp, bạn có thể điều đình với họ xin giảm hoặc có khi xin hủy hoàn toàn số nợ này. Thủ tục như vậy, đối với sở thuế liên bang (IRS) gọi là “Offer in Compromise”.

Trước hết xin nhấn mạnh rằng, không phải ai thiếu thuế rồi xin giảm hoặc xin khỏi trả cũng được sở thuế chấp thuận. Sở thuế chỉ cứu xét một trong hai trường hợp sau đây:

Lầm lẫn trong lúc khai thuế: Trường hợp thứ nhất được sở thuế chấp nhận cho điều đình là khi bạn có sự lầm lẫn trong lúc khai thuế, khiến bạn thiếu một số thuế mà nếu làm đúng thì bạn sẽ không phải thiếu số thuế này. Sở thuế liên bang gọi trường hợp thứ nhất là “Doubt as to Liability”.

Sự lầm lẫn này đáng lý đã được điều chỉnh lại, nhưng vì bạn không biết cách điều chỉnh hay vì lý do nào đó bạn đã bị lỡ cơ hội giải thích với họ. Trong trường hợp như vậy, sở thuế liên bang sẽ chỉ chú ý đến khía cạnh lầm lẫn xem sự giải thích và chứng từ của bạn có thuyết phục được họ hay không mà không quan tâm đến việc bạn có khả năng trả số nợ đó hay không.

Không có khả năng trả: Trường hợp thứ hai được sở thuế cho điều đình thường xuyên xảy ra hơn. Đây là trường hợp bạn thật sự thiếu số tiền thuế đó nhưng bạn lại không có khả năng trả, trường hợp thứ hai này gọi là “Doubt as to Collectability” . Mục đích của “Offer in Compromise” là muốn bạn có thể thu xếp món nợ thuế này để trở lại cuộc sống bình thường.

Để xem xét khả năng trả thuế, sở thuế sẽ nghiên cứu những dữ kiện sau đây của bạn:
– Lợi tức hiện tại
– Chi phí cuộc sống
– Tài sản đang có

Đế tiết kiệm thời giờ và tiền lệ phí cho bạn, sở thuế có thiết kế một cái test gọi là “Offer in Compromise Pre-Qualifier Tool”, trong đó bạn sẽ điền những dữ kiện về lợi tức, chi tiêu, và tài sản của bạn vào thì lập tức bạn sẽ biết là đơn xin của bạn có khả năng được cứu xét hay không.

Ngoài cái test trên, bạn phải thỏa mãn thêm những điều kiện dưới đây để được cứu xét:

– Phải khai thuế và trả thuế đầy đủ cho những năm khác, ngoại trừ tiền thiếu của những năm đang trong dự định điều đình.
– Nếu bạn chưa khai thuế năm hiện tại thì phải có đơn xin gia hạn (valid extension)
– Bạn không đang trong quá trình khai phá sản (open bankruptcy proceeding).

Khi những điều khoản trên đã được thỏa, thì bạn có thể tiến hành điền đơn. Bộ đơn này bao gồm:

Mẫu 433-A (OIC) cho cá nhân hay 433-B (OIC) cho doanh nghiệp cùng những giấy tờ cần thiết đề cập trong đơn như chứng từ ngân hàng chẳng hạn.

Mẫu 656 cho mỗi Offer của cá nhân và mỗi Offer cho business (Corporation/ LLC/ Partnership).

$205 lệ phí (không hoàn lại nếu được chấp thuận).

Tiền trả đợt đầu (không hoàn lại) cho mỗi Offer.

Mặc dù thủ tục này mất rất nhiều thời gian, thường thì cả năm, nhưng nếu bạn thỏa mãn các điều kiện nêu ra thì sở thuế sẽ dựa trên khả năng tài chánh của bạn mà chấp thuận Offer của bạn.

Lựa chọn cách trả tiền

– Bạn có thể xin trả trước 20% và khi đơn được chấp thuận thì trả hết phần còn lại.

– Hoặc nếu không có khả năng trả hết, thì xin trả góp. Nên nhớ rằng tiền thiếu sở thuế luôn kèm theo tiền phạt và tiền lời. Có thể so sánh số tiền nợ sở thuế có phân lời tương đương với thẻ tín dụng (credit cards).

Nếu lợi tức của bạn thấp:

– Bạn có thể xin miễn lệ phí đơn xin $205.

– Không phải trả trước 20% tiền trả đợt đầu.

– Tạm thời khỏi trả tiền đang trả hàng tháng cho sở thuế trong thời gian đơn đang được cứu xét.

Trong thời gian cứu xét

– IRS có thể file a Notice of Federal Tax Lien.
– IRS tạm thời ngưng tất cả các collection.
– Bạn có thể tạm ngưng các số tiền trả hàng tháng cho sở thuế nếu như bạn không muốn trả (nên nhớ rằng tiền phạt và tiền lời vẫn tiếp tục được tính).
– Nếu như sở thuế đã báo nhận đơn của bạn, nhưng trong vòng hai năm họ không cứu xét thì xem như đơn của bạn đã được chấp thuận.

Nếu đơn được chấp thuận

– Bạn phải tiếp tục khai và đóng thuế đúng hạn theo luật định trong 5 năm kể từ năm Offer được chấp thuận, nếu như không, thì mặc dù đơn đã được chấp thuận, sở thuế xem như bạn vẫn còn nợ và bạn phải tiếp tục trả số thuế cũ.

– Sở thuế vẫn giữ các federal tax lien cho đến khi bạn thanh toán hết các số tiền
bạn đang thiếu sở thuế theo Offer.

Nếu đơn bị từ chối

– Sở thuế sẽ hoàn lại số tiền $205 lệ phí và sẽ dùng số tiền trả đợt đầu vào số tiền nợ bạn đang thiếu họ.
– Bạn có thể khiếu nại trong vòng 30 ngày bằng cách điền mẫu 13711.
– Bạn có thể nhờ sự giúp đỡ của IRS Independent Office of Appeals.

Chúng tôi hy vọng những dữ kiện trên giúp bạn quyết định xem có nên điều đình với sở thuế hay không.

Nếu bạn nghĩ rằng bạn hội đủ điều kiện nhưng lại không đủ tự tin, văn phòng chúng tôi có thể giúp bạn làm Offer. Xin liên lạc:

LNA BOOKEEPING & INCOME TAX
Westminster: (657) 227 – 8399
San Diego: (858) 573 -1188
Email: LNAINC2003@GMAIL.COM

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights