Làm sao qua Mỹ theo chương trình di dân EB3?

by TYTNT

Trong thời gian gần đây, cộng đồng mạng đang quan tâm đến một chương trình di dân mới cho diện lao động và sau đó được định cư ở Mỹ.

Điều kiện để được đi theo chương trình nầy tương đối dễ dàng so với các chương trình di dân khác. Đây có thể là một phương án cho những người Việt Nam có mơ ước được sống và làm việc ở Mỹ với một chi phí đỡ tốn kém nhất.

Chương trình nầy gọi tắt là EB3 (Employment – Based Immigration: Third Preference EB-3). Đây là chương trình di dân dành cho diện lao động với sự bảo lãnh của một doanh nghiệp đang hoạt động tốt ở Mỹ.

Chương trình EB3 đã có từ năm 1990 nhưng không được mở rộng lắm. Cho đến năm 2019, thì một số nghề nghiệp được cứu xét đến thị trường lao động của Việt Nam. Sau đại dịch Covid-19, thị trường lao động Mỹ bị thiếu hụt trầm trọng, cho nên gần đây, Sở di trú Mỹ đã mở rộng thêm một số nghề nghiệp cho di dân Việt Nam.

Ứng viên hội đủ điều kiện có thể xin qua Mỹ làm việc và sau một thời gian làm việc tốt theo luật định thì có thể xin ở lại Mỹ luôn theo diện thường trú nhân (Green Card) và sau 5 năm, ứng viên và gia đình cũng đủ điều kiện xin vào quốc tịch Mỹ như
những hình thức di dân khác.

Diện lao động nào được cứu xét cho EB3?

Các diện lao động hiện đang được cứu xét cho chương trình EB3 gồm:

1.      Công nhân có tay nghề (Skilled workers): có ít nhất 2 năm huấn luyện hoặc kinh nghiệm trong nghề và phải chứng minh được quá trình huấn luyện hoặc kinh nghiệm làm việc như trên. Có thể hiểu dạng nầy bao gồm thầy thợ trong các công ty kỹ thuật và sản xuất như thợ hàn, thợ tiện, xưởng gỗ, điện, điện tử… lao động trong các trại chăn nuôi, chế biến nông sản.

2.      Chuyên nghiệp (Professionals): dành cho những người có bằng cấp ít nhất là 4 năm đại học Mỹ hay tương đương và phải là hội viên của một hội chuyên nghiệp. Thí dụ như có bằng 4 năm kế toán Mỹ hay Việt Nam và là hội viên của
hội kế toán chuyên nghiệp.

3.      Những loại lao động khác (Other workers): dành cho những lao động khác không có chuyên môn và không đủ điều kiện về huấn luyện hoặc kinh nghiệm như ở loại 1.  Thí dụ cho loại nầy như nhân viên làm việc trong nhà hàng, siêu
thị.

Điều kiện cho ứng viên

Ứng viên muốn nộp đơn cho chương trình EB3 phải hội đủ những điều kiện sau:

– Tuổi từ 18 – 49
– Sức khỏe tốt
– Lý lịch trong sạch

Yêu cầu cho công ty tuyển dụng tại Mỹ

– Nộp mẫu I-140 (Immigrant Petition for Alien workers)
– Phải chứng minh được khả năng trả lương như thỏa thuận với ứng viên. Công ty có thể dùng federal tax returns, audited financial statements của mình để chứng minh.

Quyền lợi của người được qua Mỹ theo diện EB3

Nếu như đơn xin di dân theo diện EB3 của bạn được chấp thuận, thì không những bạn, vợ, con cái dưới 21 tuổi và chưa có gia đình cũng được theo bạn qua Mỹ.  Ngoài ra:

– Ứng viên và các thành viên trong gia đình sẽ được cấp thẻ xanh 10 năm.

– Ứng viên sẽ được trả lương và được hưởng các quyền lợi lao động khác như minimum wage, worker compensation insurance, sick leave, holiday theo đúng luật lao động ở Mỹ.

– Sau 5 năm sống và làm việc ở Mỹ theo luật định, ứng viên và các thành viên trong gia đình, có thể nộp đơn xin quốc tịch Mỹ cũng như các loại di dân khác.

– Con em dưới 21 tuổi đi cùng gia đình cũng được hưởng các chế độ giáo dục như những loại di dân khác.

– Người phối ngẫu đi cùng với ứng viên không bắt buộc phải đi làm, nhưng có quyền xin việc như những loại di dân khác đang sinh sống ở Mỹ.
 
Nếu công ty bạn có nhu cầu tuyển dụng lao động từ Việt Nam hay nếu bạn đang sinh sống tại Việt Nam và có nguyện vọng xin việc làm ở Mỹ.

Xin đừng ngần ngại gọi cho chúng tôi để có câu trả lời thỏa đáng.

Tiến trình làm đơn trung bình kéo dài khoảng một năm rưỡi, và lệ phí cho một văn phòng luật sư để lo hồ sơ tốn khoảng từ 30,000 đến 50,000 đôla.
 
Katie & Thomas
TLK FINANCIAL, INC.
Phone: (760) 297 – 0481

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights