Mỗi cặp vợ chồng chỉ có 1 hoặc 2 con, sẽ bãi bỏ?

by Vy Trần

Thay vì ‘sinh một hoặc hai con’, Bộ Y tế đề xuất các cặp vợ chồng có quyền quyết định thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh phù hợp với lứa tuổi, tình trạng sức khỏe, thu nhập…theo TTO ngày 9-7. Mấy chục năm trước, nhà cầm quyền Việt Nam ra quyết định bắt buộc mỗi cặp vợ chồng chỉ có thể có 1 hoặc 2 con gọi là “sinh đẻ có kế hoạch”. Các viên chức có con thứ 3 đều bị kỷ luật như cách chức, hạ bậc lương, cho nghỉ việc…Nay thì dân số đang già hóa, nhiều gia đình không có tiếng con nít đang tăng lên. Cũng theo TTO, báo cáo của Bộ Y tế cho biết, từ năm 2012 tới nay, tỉ lệ sinh đẻ mỗi ngày một giảm và tỉ lệ sinh bé trai cao hơn bé gái từ 112 bé trai/100 bé gái đang tăng lên 113,7/100! Nếu đà nầy tiếp tục thì tương lai dự kiến vào năm 2050, sẽ có từ 3 đến 4 triệu thanh niên không lấy được vợ! Do vậy mà Bộ Y tế đề xuất nêu trên.

Tuy nhiên, ngòai đề xuất trên ra, Bộ Y tế không nói gì tới những chuyện khuyến khích các cặp vợ chồng khi họ có nhiều con! Hiện nay, để khuyến khích vợ chồng trẻ có con hoặc nhiều con, một số nước qui định người chồng được nghỉ việc ăn lương dài ngày hơn để chăm sóc vợ con. Hoặc có phụ cấp con như Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa dành cho quân nhân và viên chức. Chừng nào Việt Nam mới có qui định nầy?

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights