Netflix sẽ mở văn phòng tại Việt Nam

by Vy Trần

Ngày 24-2, hãng tin Reuters cho biết, công ty NetFlix đang chuẩn bị mở văn phòng tại Việt Nam.

Cuối năm 2022, công ty nầy đã được cấp phép sau nhiều năm đàm phán với chánh quyền Việt Nam về những rủi ro về an ninh chánh trị và những điều :nhạy cảm”. Nguồn tin không cho biết văn phòng đầu tiên của công ty nầy sẽ đặt tại đâu, khi nào? NetFlix là công ty streaming khổng lồ của Hoa Kỳ.

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights