Nhật: đại học thiếu sinh viên.

by Vy Trần

Hiện nay, khá nhiều trường đại học tư thục ở Nhật Bản không thể tuyển đủ số sinh viên cho năm học mới từ tháng 4-2023.  

Gốc rễ của vấn đề là tỉ lệ sinh của quốc gia giảm mạnh. Trong 30 năm qua, số lượng thanh niên 18 tuổi ở Nhật Bản đã giảm hơn 40%, trong khi số lượng các trường đại học tư tăng 60%.

Tình trạng thiếu sinh viên đặc biệt nghiêm trọng đối với các trường đại học nhỏ ở khu vực nông thôn dù đã có những cải cách. Các trường đại học tư thục phụ thuộc khoảng 80% doanh thu vào học phí của sinh viên.  

Bắt đầu từ năm 2024, về nguyên tắc, chính phủ sẽ loại các trường đại học khỏi chương trình hỗ trợ tài chính dành cho sinh viên thuộc các gia đình có thu nhập thấp nếu các trường đại học không hoàn thành ít nhất 80% chỉ tiêu tuyển sinh trong 3 năm tài chính vừa qua. Tổng cộng có 155 trường đại học, tương đương 26% tổng số cơ sở giáo dục, không đạt được mục tiêu 80% này.

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights