Sài Gòn kiểm tra việc mua sắm thiết bị y tế

by Vy Trần

Ngày 25-5, UBND thành phố Sài Gòn đã chấp thuận đề xuất của Thanh tra thành phố về thanh, kiểm tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc-xin và thuốc phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

UBND TP Sài Gòn giao Sở Tài chính lập một đoàn thanh tra hoặc kiểm tra việc quyết toán nguồn ngân sách nhà nước sử dụng để mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc-xin và thuốc phòng chống dịch COVID-19 theo thẩm quyền và lĩnh vực phụ trách. Thanh tra Sài Gòn chủ trì, phối hợp với Sở Y tế lập một đoàn kiểm tra việc giao nhận và quản lý, sử dụng trang thiết bị, vật tư, kít xét nghiệm, sinh phẩm và thuốc chữa bệnh phục vụ phòng chống COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị.

Cụ thể là Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, Bệnh viện quận Tân Phú, Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 13 (thời kỳ kiểm tra là năm 2021, 2022).

 Các cơ sở còn lại tự kiểm tra và rà soát về những vấn đề nầy.

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights