Sài Gòn sẽ có thêm 8 con đường mang tên nghệ sĩ cải lương

by Vy Trần

Theo đề nghị của Hội sân khấu thành phố Sài Gòn, các nghệ sĩ cải lương Phùng Há, Út Trà Ôn, Tám Danh, Bảy Nam, Năm Phỉ, soạn giả Viễn Châu, cặp soạn giả Hà Triều-Hoa Phượng và họa sĩ sân khấu Lương Đống nên được đặt tên đường ở Sài Gòn. Những nghệ sĩ và soạn giả nay đều là những người nổi tiếng trong làng cải lương Việt Nam và sống mãi trong lòng người mộ điệu, trừ họa sĩ Lương Đống chỉ người trong nghề mới biết.

Đây không phải lần đầu các nghệ sĩ được đặt tên đường, nhưng là lần đầu tiên được “tham khảo dư luận” trước khi chánh thức đặt tên đường. Trước đó, đã có những con đường mang tên nghệ sĩ như Thanh Nga, Năm Châu, Ba Vân, Xuân Hồng…

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights