Thanh Hóa: Nhiều cựu lãnh đạo vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng

by Vy Trần

Trong các ngày 12 và 15-6, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT) đã họp kỳ thứ 29.

Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, UBKT Trung ương nhận thấy: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong việc chấp thuận chủ trương, trong quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, trong giao đất, cấp giấy chứng nhận và tính tiền sử dụng đất, trong phân bổ, quản lý và sử dụng ngân sách cho một số dự án, trong đó có các dự án do Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) thực hiện…

Trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020; Đảng đoàn HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 và các ông: Mai Văn Ninh – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Trịnh Văn Chiến – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đình Xứng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy; Mai Xuân Liêm – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Chu Phạm Ngọc Hiển – nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Lê Anh Tuấn – Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh…

Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại rất lớn tiền, tài sản nhà nước, gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights