Việt Nam: đề nghị “nhà làm việc của bác sĩ Yersin” là di tích quốc gia

by Vy Trần

Tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đề nghị xếp hạng “nhà làm việc của bác sĩ Yersin” lên Bộ Văn hóa-Thông tin và Du lịch Việt Nam. Ông Nguyễn Thanh Hà, chánh văn phòng Ủy ban tỉnh nầy cho báo chí trong nước biết.

Nhà làm việc của bác sĩ Yersin trên núi Hòn Bà (xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) 33 năm trước đã có 3 địa điểm liên quan tới bác sĩ Yersin được xếp hạng là quần thể “di tích lịch sử lưu niệm nhà bác học Alexandre Yersin” tại Khánh Hòa là di tích quốc gia. Đó là viện Pasteur Nha Trang do ông sáng lập, mộ của ông ở đồn điền Suối Dầu và chùa Linh Sơn nơi thờ tự ông sau khi mất.

Nếu được chánh phủ Việt Nam chấp thuận, nhà làm việc của bác sĩ Yersin sẽ là địa chỉ thứ tư trở thành di tích quốc gia.

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights