6 tuổi phải làm …căn cước!

by Vy Trần

 Đó là luật mới của nhà cầm quyền Việt Nam. Từ ngày 1/7/2024, người Việt trong nước buộc phải làm thẻ căn cước theo mẫu mới, có chíp.

Phải có thẻ này thì mới có thể chuyển khoản điện tử được! Đặc biệt khác với hầu hết các quốc gia trên thế giới, thẻ căn cước này được cấp cho người từ 6 tuổi trở lên! 6 tuổi đếm số có khi còn chưa chạy thì cần cái thẻ căn cước làm gì? Chắc chỉ có nhà cầm quyền Việt Nam trả lời được.

Tính từ năm 1976 tới nay, nhà cầm quyền đã nhiều lần thay đổi tên gọi của cái ID này. Lần đầu là chứng minh nhân dân, rồi căn cước công dân có mã vạch, rồi thẻ căn cước công dân gắn chíp nay thì thẻ căn cước. Nói chung họ làm không sợ tốn kém vì đâu phải tiền của họ mà tiền thuế của dân mà! Mà có lâu la gì đâu, chỉ từ năm 2021 tới nay mà đã hai lần đổi thẻ. Phải chăng nhà cầm quyền quá rảnh? Trong khi đó thì sự sụt lún ở miền Tây thì họ lại rất tà tà, không gấp gì mấy!

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights