Áo: Xe có thể bị tịch thu nếu chạy quá tốc độ.

by Vy Trần

Ngày 5-7, Hội đồng quốc gia (Quốc hội) Áo đã thông qua một “quy trình xử lý nhanh gọn” đối với các trường hợp lái xe quá nhanh.

Với số phiếu ủng hộ của liên đảng cầm quyền gồm đảng Nhân dân Áo (ÖVP) và đảng Xanh cùng đảng Dân chủ Xã hội (SPÖ) đối lập, Hội đồng quốc gia Áo ngày 5-7 đã thông qua nghị quyết sửa đổi Luật giao thông (StVO), theo đó nếu lái xe nhanh hơn tốc độ cho phép 60 km/h trong khu vực đô thị hoặc hơn 70 km/h ngoài đô thị, chiếc xe đó có thể bị tịch thu. 

Trường hợp xe vượt quá tốc độ 80 km/h trong khu đô thị hoặc 90 km/h ngoài đô thị thì có thể dù chỉ vi phạm một lần cũng sẽ bị sung công. 

Lái xe vi phạm nhiều lần sẽ bị tịch thu xe vĩnh viễn và xe bị mang đi bán đấu giá. Nếu xe không chính chủ vi phạm tốc độ, người lái xe sẽ bị cấm điều khiển phương tiện vĩnh viễn. 

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights