Ba trường tiểu học GGUSD nhận giải Nơ Xanh Quốc Gia

by TYTNT

Hôm nay, Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ đã trao Giải Nơ Xanh Cấp Quốc Gia Năm 2023 cho các Trường Tiểu Học – Anthony, Cook và Paine theo phân hạng những Trường Kiểu Mẫu Về Nỗ Lực Đạt Thành Tích Cao.

Dựa trên thành tích học tập tổng quát để tuyển chọn, đây là một vinh dự cao quý mà chỉ 353 trường trên toàn quốc nhận được, trong số này có 33 trường tại California.

Mặc dù số trường của GGUSD chưa đạt đến 0.5 % tổng số trường tại California, nhưng Hội Đồng Giáo Dục cảm thấy vinh hạnh khi GGUSD chiếm một tỷ lệ đáng tự hào – 9% các trường của tiểu bang đạt Giải Nơ Xanh Cấp Quốc Gia. Ở cấp quận hạt, có 6 trường đạt Giải Nơ Xanh Cấp Quốc Gia. Trong khi Khu Học Chính Garden Grove chiếm 6.5% các trường trong Hạt Orange, nhưng học khu chúng ta chiếm được 50% số Trường Đạt Giải Nơ Xanh Cấp Quốc Gia của Hạt Orange.

Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục Walter Muneton phát biểu: “Giải Nơ Xanh Cấp Quốc Gia là biểu tượng của nền giáo dục ưu hạng. Chúng tôi rất vui mừng khi 3 trường của GGUSD được chọn là những trường kiểu mẫu quốc gia về thành tích học vấn xuất sắc. Giải thưởng này phản ảnh công sức của đội ngũ nhân viên và giáo viên tận tuỵ, không quản ngại khó nhọc để mang lại cho học sinh chương trình giáo dục với phẩm chất cao.

Đây là lần đầu tiên Trường Tiểu Học Anthony và Paine nhận được giải thưởng hằng mơ ước và là lần thứ hai dành cho Trường Tiểu Học Cook. Cả ba trường của GGUSD đạt giải Nơ Xanh Quốc Gia đều là những trường rất đa dạng, phục vụ trung bình 65% học sinh trong quy chế ăn miễn/giảm phí và phần lớn học sinh đều thuộc các gia đình không sử dụng Anh Ngữ như ngôn ngữ chính.

Ủy Viên Hội Đồng Giáo Dục Bob Harden phát biểu: “Học sinh của chúng ta liên tục vượt qua mọi khó khăn nhờ vào sự quyết tâm kiên định của đội ngũ giáo viên và nhân viên, những người áp dụng các phương pháp giảng dạy và hỗ trợ hiệu quả để đạt được thành tựu giáo dục cao. Chúng ta hãnh diện về các trường học với công thức đạt thành tựu giáo dục, kết hợp với môi trường học tập nồng ấm và tiếp đón, khiến học sinh cảm thấy vui và an toàn khi đến trường.”

Các trường của GGUSD đạt giải Nơ Xanh Cấp Quốc Gia cung cấp môi trường học tập nghiêm ngặt cùng nhiều sự hỗ trợ dành cho Học Sinh Trau Giồi Anh Ngữ bên cạnh phương tiện kỹ thuật tân tiến, nhiều chương trình hỗ trợ đa dạng cũng như các chương trình PBIS để xây dựng môi trường học đường tích cực. Mặc dù đạt được những thành tựu giáo dục thật xứng đáng được tuyên dương danh hiệu quốc gia, nhưng Trường Tiểu học Anthony và Paine thuộc trong số 8 trường của GGUSD không được nhận Giải Trường Ưu Tú của California 2023 chỉ vì yếu tố học sinh vắng mặt trong thời gian đại dịch COVID-19.

Bộ Trưởng Bộ Quốc Gia Giáo Dục Hoa Kỳ, Miguel Cardona cho biết: “Những trường nhận Giải Nơ Xanh Quốc Gia Năm 2023 đã nêu gương trên toàn quốc về ý nghĩa của việc Nâng Cao Tiêu Chuẩn giáo dục. Các thành viên ban giám hiệu, giảng huấn và nhân viên tại các trường đạt Giải Nơ Xanh Cấp Quốc Gia liên tục truyền nguồn cảm hứng qua sự cống hiến của họ trong việc thúc đẩy thành tựu học vấn xuất sắc, xây dựng văn hóa học đường tích cực nhằm hỗ trợ học sinh thuộc mọi hoàn cảnh phát triển về mặt học vấn, giao tiếp và cảm xúc.”

Theo Bộ Quốc Gia Giáo Dục Hoa Kỳ, các viên chức trong ban tuyển chọn Giải Nơ Xanh Quốc Gia đặt ra nguyên tắc và tiêu chuẩn cao cho các trường. Những trường này chứng tỏ được phương cách giảng dạy sáng tạo và học tập mang lại hiệu quả, đồng thời trân trọng, hỗ trợ đội ngũ giáo viên và nhân viên với chương trình tu nghiệp chuyên môn hữu ích. Dựa trên dữ liệu từ nhiều nguồn để nâng cao hiệu quả giảng dạy và hỗ trợ để mỗi học sinh đạt thành công. Gia đình, cộng đồng và các nhà giáo dục cùng nỗ lực hợp tác để đạt được những mục tiêu chung.

Tại Khu Học Chính Garden Grove, Trường Tiểu Học Allen được trao tặng Giải Nơ Xanh Quốc Gia vào các năm 2011, 2020 và trường Cook cũng đã từng đạt Giải Nơ Xanh Quốc Gia vào năm 2016. Tính đến nay là năm thứ 50, Chương Trình Trao Tặng Giải Nơ Xanh Quốc Gia đã trao khoảng 10,000 giải thưởng cho hơn 9,700 trường học.

###

Mời quý vị bấm vào đường dẫn dưới đây để đọc thêm về từng Trường đạt Giải Nơ Xanh Quốc Gia của GGUSD:
Cook Elementary School
Anthony Elementary School
Paine Elementary School

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights