Công trình đã lấy tiền nhưng 20 năm làm chưa xong

by Vy Trần

Đó là hai hai công trình kinh tiếp nước Suối Lách – Bàu Thiểm và kiên cố kênh mương hệ thống thủy lợi hồ Núi Đất – Suối Le do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bình Thuận làm chủ đầu tư vừa bị chánh quyền thanh tra và kêt luận ngày 16-3.

Theo kết luận thanh tra thì chủ đầu tư đã tạm ứng tiền rồi nhưng suốt 20 năm qua nhiều hạng mục của công trình vẫn chưa hoàn thành nhưng đã nghiệm thu và thanh toán tiền. Sự chậm trễ nầy gây thất thoát ngân sách 2,7 t3 đồng. Chánh quyền tỉnh Bình Thuận đã đề nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra.

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights