Sở hữu chung cư có thời hạn!

by Vy Trần

Đó là đề xuất trong Luật nhà ở của chánh phủ Việt Nam lên quốc hội mới đây.

Đề xuất nầy đề nghị “quyền sở hữu của người mua chung cư chỉ giới hạn theo niên hạn xây dựng chung cư”. Dự luật cho biết khi chung cư hết niên hạn xây dựng, hư hỏng nặng cần cải tạo, cần xây dựng lại thì người ở chung cư phải dời đi và “mất quyền làm chủ căn nhà trong chung cư”.

Đây là dự luật thiếu nhân tính nhứt được chánh phủ đưa ra. Hiện các nhà làm luật, các hội xây dựng và dân chúng đang phản đối mạnh mẽ, theo tờ Tuổi Trẻ ngày 16-3. Và có thể từ đây, các chung cư ở Sài Gòn, Hà Nội sẽ mất giá nghiêm trọng bởi không ai bỏ ra số tiền lớn vài tỷ đồng để mua một căn nhà “có niên hạn” vài chục năm.

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights