Cuối năm nghe lại “Em đến thăm anh đêm 30”

by TYTNT

Nhạc phẩm “Em đến thăm anh đêm 30” của nhạc sĩ Vũ Thành An – thơ Nguyễn Đình Toàn do nhạc sĩ Ngô Tín , ca sĩ Thu Hằng và nhà thơ Đặng Phú Phong trình bày trong chương trình Mỗi tuần một nhạc phẩm với nhạc sĩ Ngô Tín.

Mời quý vị thưởng thức.

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights