Vài luật mới ở California đối với doanh nghiệp có hiệu lực từ 1-1-2023

by Vy Trần

Tăng lương tối thiểu từ 15 USD/giờ lên 15USD 50/giờ bất kể cố lượng nhân viên trong doanh nghiệp là bao nhiêu.

Nhân viên được nghỉ phép tối đa 5 ngày nếu trong gia đình có tang. Thành viên trong gia đình bao gồm vợ, chồng, con, cha mẹ, anh chị em ruột, ông bà, cháu…Chủ lao động được quyền coi chứng từ như giấy chứng tử, cáo phó..

Bỏ “thuế hồng”, đánh trên sản phẩm dành cho phụ nữ vì phân biệt giới tính. Luật mới nầy cấm các doanh nghiệp, nhà sản xuất tính phí sản phẩm dành cho phụ nữ cao hơn sản phẩm tương tự dành cho nam giới.

Nhân viên được phép biết trước 60 ngày nếu doanh nghiệp dời đi nơi khác, hoặc nhà máy đóng cửa.

Cấm doanh nghiệp cản trở nhân viên tham gia nghiệp đoàn hoặc tiếp tục là thành viên của nghiệp đoàn.

Chủ khách sạn phải chịu trách nhiệm về pháp lý về nạn mại dâm nếu có một nhân viên biết và không báo cáo vớ chánh quyền trong vòng 24 giờ, hoặc có nhân viên khách sạn được hưởng lợi khi việc mại dâm xảy ra trong khách sạn.

Người đi bộ “được phép băng qua đường” bên ngoài vạch băng qua đường. Theo luật mới nầy, người đi bộ được phép băng qua đường tại bất cứ nơi nào, tất nhiên là phải lựa chọn an toàn trước hết.

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights