Người Pháp chống cải cách hưu trí

by Vy Trần

Biểu tình không ngăn được cải cách hưu trí. Đó là tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào ngày 30-3.

Tuyên bố được ông đưa ra khi công bố kế hoạch gồm 50 biện pháp nhằm tránh khủng hoảng nước vào mùa hè 2023 và trong tương lai tại xã Savines-le-Lac ở đông nam nước Pháp trước đám đông người biểu tình.

Hàng triệu người Pháp từ khắp nơi trên toàn quốc đã xuống đường biểu tình từ khi Luật cải cách hưu trí từ 62 lên 64 tuổi còn là dự luật. Sau đó, tổng thống Pháp đã quyết định thành luật mà không thông qua quốc hội. Cuộc biểu tình kéo dài này đã ảnh hưởng khá nặng đến nhiều mặt hoạt động trong đời sống của dân chúng Pháp.

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights