Nhạc sĩ Ngô Tín với ‘Em bây giờ mắt biếc’…

by TYTNT

Chương trình ‘Mỗi tuần một nhạc phẩm với nhạc sĩ Ngô Tín’ của TYTNT tuần này mời quý vị nghe hai nhạc phẩm do chính ông sáng tác : Em bây giờ mắt biếc và Thưở yêu người .

Hai nhạc phẩm này đã từng được ca sĩ Tuấn Ngọc và nhiều ca sĩ khác hát .

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights