Thủ Đức: nhiều cây cầu xây hoài mà…chưa xong!

by Vy Trần

Đó là ghi nhận của báo Tuổi Trẻ ngày 4-3. Các cây cầu “trọng điểm” trong năm 2023 ở Thủ Đức như cầu Nam Lý, cầu Tăng Long, cầu Ông Nhiêu…đã xây dựng nhiều năm rồi nhưng tới nay vẫn chưa xong!

Cầu Nam Lý xây từ 2016, dự định xong năm 2018 nhưng tới nay vẫn…trơ gan cùng tuế nguyệt!

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights