Hà Nội có 402 tiến sĩ trong bộ máy công quyền

by Vy Trần

Theo thống kê mới nhất, tổng số cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND TP.Hà Nội là 137.768 người, trong đó có 402 người trình độ tiến sĩ. Số còn lại hầu hết là tốt nghiệp đại học và có bằng cấp thạc sĩ.

Đây là số ‘trí thức có bằng cấp cao” cao hơn bất cứ viện nghiên cứu, trường đại học nào ở trong nước nhưng lại không có nghiên cứu sáng tạo nào có lợi cho con người!

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights