Việt Nam: kiểm tra việc đào tạo và cấp bằng lái xe 63 tỉnh thành

by Vy Trần

Truyền thông trong nước loan tin, Bộ Giao thông vận tải đã thành lập 3 đoàn kiểm tra việc đào tạo, sát hạch và cấp bằng lái xe trong toàn quốc.

Theo TTO, việc thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện bất cập (nếu có) để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền biện pháp khắc phục, và phòng ngừa tiêu cực. Thời gian kiểm tra từ nay cho đến hết ngày 15-4-2023.

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights