Việt Nam tăng cường kiểm soát Covid 19

by Vy Trần

Ngày 9-1, Thủ tướng chánh phủ Việt Nam Phạm Minh Chính đã ra lịnh tăng cường phòng chống và kiểm soát Covid 19 tới các cơ quan liên quan. Công điện của Thủ tướng Việt Nam cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra dịch bịnh tại các cửa khẩu. Tuy nhiên, lịnh nầy không nói gì đến việc du khách nước ngoài vào Việt Nam phải chứng minh đã chích ngừa hoặc đã kiểm tra an toàn trước 48 giờ.

Trong khi đó, Đại sức quán và Tổng lãnh sự Mỹ tại Việt Nam thông báo, những người không phải là công dân hoặc là thường trú nhân của Hoa Kỳ, khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ phải xuất trình bằng chứng chích ngừa đầy đủ.

Đối với các du khách đi đến hoặc quá cảnh Nhựt Bản đều phải chứng minh bằng chứng chích ngừa đầy đủ. Các bạn về Việt Nam bằng các hãng hàng không có quá cảnh Nhựt Bản nên chú ý.

VT

Bùng phát Covid 19 ở Trung Quốc

Covid: Hoa Kỳ xét việc hạn chế du khách Trung Quốc

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights