Việt Nam: Truy tố cựu Chủ tịch và cựu Tổng giám đốc Cienco 1

by Vy Trần

Hai ông Cấn Hồng Lai, cựu Tổng giám đốc và Phạm Dũng, cựu Chủ tịch HĐTV về tội quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty cổ phần (Cienco1).

Cienco 1 là công ty Nhà nước, từ năm 2013 được cổ phần hóa do ông Dũng làm trưởng ban và ông Lai làm phó. Trong quá trình thực hiện cổ phần hóa, hai ông đã làm thất thoát hàng trăm tỷ đồng và hàng chục ngàn mét vuông đất đai.

Liên quan đến những sai phạm của hai ông nầy, còn có một số người khác, song Viện kiểm sát Việt Nam cho rằng những sai phạm ấy chưa tới mức khởi tố.

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights