Bộ Công Thương lập đoàn thanh tra EVN

by Vy Trần

Ngày 9-6, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã triển khai cụ thể những yêu cầu, nội dung và thời gian thanh tra Tổng công ty điện lực Việt Nam (EVN) trong vòng 30 ngày. EVN đã liên tục báo lỗ từ vài năm nay và đòi tăng giá đện, nhưng gần đây người ta phát hiện các công ty con của EVN vẫn lời đậm và có hàng ngàn tỷ đồng gởi ngân hàng.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại công điện số 517 về các giải pháp bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2023 và thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành về quản lý và cung ứng điện của EVN và các đơn vị liên quan giai đoạn từ đầu năm 2021 đến tháng 6-2023. 

Tại buổi làm việc, ông Diên nêu rõ việc xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung điện thời gian qua đã gây ảnh hưởng đến sản xuất của doanh nghiệp và đời sống người dân. 

Trong vai trò quản lý nhà nước, ngay từ cuối năm 2022, Bộ Công Thương đã có nhiều văn bản chỉ đạo, có nhiều cuộc giao ban liên quan đến việc cung ứng điện của năm 2023 như biểu đồ cung cấp than, dầu, khí cho sản xuất điện và kế hoạch cung ứng điện.

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights