Buộc thôi việc cựu đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam

by Vy Trần

Quyết định của Thủ tướng Việt Nam do Phó thủ tướng Trần Lưu Quang ký, nêu rõ việc thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Vũ Hồng Nam – cựu đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản.

Ông Nam bị buộc thôi việc do đã có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác, Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Thời gian thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Hồng Nam được thực hiện từ ngày công bố quyết định 735 ngày 30-12-2022 của Ban Bí thư về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm.

Trước đó, Ban Bí thư quyết định khai trừ Đảng đối với ông Vũ Hồng Nam, cựu đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản.

Ông Vũ Hồng Nam được xác định là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; nhận hối lộ; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Ông Vũ Hồng Nam là một trong những cán bộ ngoại giao cao cấp bị bắt trong vụ án “chuyến bay giải cứu”

Đọc thêm:

Cáo trạng “chuyến bay giải cứu”

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights