Dự án đào kinh Funan-Techo

by Vy Trần

Chánh quyền Kampuchia đã chánh thức thông báo cho Ủy ban sông Mekong về dự án kinh đào Funan-Techo với sự tài trợ của Trung Cộng, sẽ bắt đầu từ năm 2024.

Kinh Funan [tiếng Việt là Phù Nam]-Techo rộng 100 m ở thượng lưu và 80 m ở hạ lưu, với độ sâu khoảng 5,4 m và chiều dài toàn tuyến là 180 km, nối sông Bassac [một nhánh của sông Cửu Long, phía Việt Nam là sông Hậu] ra vịnh Thái Lan đi qua các tỉnh Kandal, Takeo, Kampot và Kep. Dự kiến bề ngang của kinh tàu thuyền có thể lưu thông hai chiều cùng lúc.

Dự án được giới thiệu là nhằm mục đích nâng cao sự phát triển của các hoạt động kinh tế – xã hội dọc theo khu vực kinh đào và đưa ra các giải pháp phù hợp đối với những thách thức, trở ngại của ngành vận tải đường thủy. Theo đó, các điểm đến như Kep và Kampot sẽ có triển vọng cho các nhà đầu tư đất đai, chủ doanh nghiệp và các bên liên quan khác ở địa phương. Ước tính có khoảng 1,6 triệu người sống 2 bên con kinh sẽ đào. Dự kiến chi phí dự án phát triển hạ tầng này là 1,7 tỉ USD và cần 4 năm để hoàn thành. Trang Realestate.com.kh dẫn lời chuyên gia John Yip Weiyan tại Công ty Quản lý Quỹ Belt Road (Kampuchia) dự báo kinh sẽ giúp tăng đáng kể hàng container đến cảng nước sâu Sihanoukville để chuyển đến Phnom Penh.

Đây là một dự án nằm trong kế hoạch Vành đai và con đường của Trung  Cộng.

Nhiều chuyên gia về sông Mekong cho biết, con kinh này sẽ ảnh hưởng xấu tới nguồn nước và thủy sản trên sông Hậu phía Việt Nam trong tương lai. Hiện nay chưa thấy nhà cầm quyền Việt Nam chánh thức có ý kiến với dự án này.

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights