Dưới 18 tuổi không được coi “phim người lớn”

by Vy Trần

Từ ngày 20-5, phim ảnh tại Việt Nam phải dán nhãn theo 6 phân loại phù hợp với đối tượng người xem. Chỉ những ai đủ 18 tuổi mới được xem “phim người lớn” T18.

Nhằm bảo vệ khán giả khỏi những nội dung không phù hợp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành thông tư quy định các mức phân loại, cảnh báo phim ảnh, như với yếu tố khỏa thân.

Theo đó, các mức phân loại phim bao gồm 6 loại. Đó là: P (phim phổ biến đến mọi độ tuổi), K (dưới 13 tuổi xem cùng cha mẹ, người giám hộ), T13 (đủ 13 tuổi trở lên), T16 (đủ 16 tuổi trở lên), T18 (đủ 18 tuổi trở lên) và C (phim không được phép phổ biến).

Như vậy từ nay, người dưới 18 tuổi sẽ không thể tiếp cận với “phim người lớn“.

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights