Nhỏ bạn ngày xưa

by Vy Trần

KHA TIỆM LY


Ngày lớn ròng hai lần con nước,

Mi nhỏ chưa cong, tóc nhỏ chưa dài.

Vú cau thẹn nằm sau áo ướt,

Ta nợ cái nhìn lúc tuổi mười hai!


Giã biệt nhỏ ta lên thành đi học,

Để nợ bãi bồi, để nợ dòng sông.

Không ai chọc, mà sao nhỏ khóc?

Làm bông bần rơi trắng mênh mông!


Một hạ ta về thăm sông cũ,

Tóc búp bê, giờ óng ả mượt mà.

Đinh áo chẻ cao, khoe chút da trắng muốt,

Thêm một lần ta nợ áo bà ba!


Hàng rào thưa ngăn nhà ta, nhà nhỏ

Mà xem như cách mấy dòng sông.

Ai giả bộ đem áo ra phơi gió,

Để nhìn nhau, má nhỏ ửng hồng hồng.


Theo lốc xoáy, ta thành thân viễn xứ,

Cây bần xưa buồn bã đón ta về.

Vắng ai đó bên dòng sông năm cũ,

Mấy bông bần theo gió rụng lê thê.


Mười tám tuổi, nhỏ tay bồng tay bế.

Bởi con bướm vàng đậu nhánh mù u.

Ta chết lặng, nhỏ nhìn ta ứa lệ,

Ta nợ nhỏ rồi, ánh mắt thiên thu!

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights