Công nhân “lục lộ” phải có giấy chứng nhận phòng cháy chửa cháy?

by Vy Trần

Đây là nội dung quy định trong hồ sơ mời làm đường liên ấp của Ban quản lý dự án xây dựng của huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long khiến các công ty dự thầu bật ngửa, theo báo Tuổi Trẻ ngày 12-6.

Hiện huyện Vũng Liêm đang mời gói thầu làm đường liên ấp ở xã Trung Thành Tây có giá trị 20 tỷ đồng. Trong hồ sơ mời thầu có quy định nói trên và là quy định hoàn toàn trái với luật đầu tư của nhà cầm quyền Việt Nam. Ông Phạm Văn Hưng, giám đốc ban quản lý dự án không giải thích được lý do vì sao trong hồ sơ mời thầu xuất hiện những tiêu chí lạ như vậy. “Chúng tôi sẽ yêu cầu bên tư vấn, lập hồ sơ mời thầu rà soát lại, vì thời gian chào thầu còn trong tháng 6 này. Trong tuần này nếu bên tư vấn lập hồ sơ mời thầu có trả lời thì tôi sẽ cung cấp thông tin”, ông Hưng nói. Dư luận cho rằng, tiêu chí lạ lùng nầy có thể là một cách để hạn chế các nhà thầu tham gia đấu thầu và có thể là một cách thông thầu. Làm đường ở ngoài trời thì sợ cái gì cháy? Chả lẽ máy móc làm đường ở Việt Nam làm bằng giấy hay cây?   

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights