Hạ viện Mỹ đã có tân chủ tịch

by Vy Trần

Kevin McCarthy, dân biểu Đảng Cộng hòa, được bầu làm Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ vào sáng sớm ngày thứ Bảy 7-1-2023, sau khi đưa ra nhiều nhượng bộ trước một nhóm những nghị sĩ theo đường lối cứng rắn cánh hữu. Kết quả này có được sau 15 vòng biểu quyết.

Đây là cuộc biểu quyết chọn chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ dài nhất kể từ 160 năm qua.

Với chức vụ mới này, ông McCarthy có quyền ngăn chặn chương trình lập pháp của Tổng thống Joe Biden thuộc Đảng Dân chủ, buộc tiến hành các cuộc biểu quyết cho các ưu tiên của phe Cộng hòa về kinh tế, năng lượng và nhập cư, đồng thời tiến hành các cuộc điều tra nhắm vào ông Biden, chính quyền và gia đình của ông.

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights