Nhạc sĩ Ngọc Chánh, người sáng lập ban nhạc Shotgun, qua đời

by Vy Trần

Chiều ngày 7-1-2023, gia đình nhạc sĩ Ngọc Chánh cho biết ông đã qua đời vì bạo bịnh, thọ 86 tuổi tại Nam California.

Ông sanh năm 1937, bắt đầu học đờn từ năm 6 tuổi với một người bạn lớn tuổi và sau đó học thêm vớ một nhạc sĩ người Philippines. Năm 1968, ông cùng các bạn thành lập ban nhạc Shotguns, một ban nhạc nổi tiếng trong thập niên 1970 tại Việt Nam.

Ông cũng là tác giả của một số ca khúc nổi tiếng một thời như Vết thù trên lừng ngựa hoang, Tuổi biết buồn, Bao giờ biết tương tư…

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights