Cây xanh thoi thóp

by Vy Trần

Đó là tựa của một bài báo trên báo Tuổi Trẻ Online ngày 17/6. Chỉ trên một đoạn đường ngắn ở quận Gò Vấp là đường Nguyễn Thái Sơn đã có nhiều cây trên lề đường cao khoảng 4-5m thoi thóp vì gốc bị “bịt kín” bằng xi măng. Cây xanh trên lề đường ở Sài Gòn được người Pháp chú ý trồng từ giữa thế kỷ 19 nhằm làm dịu nắng nóng của xứ nhiệt đới này. Từ đó phần lớn các lề đường ở Sài Gòn đều được trồng cây. Thế nhưng gần đây nhiều con đường cây đã bị đốn hoặc làm cho chết dưới danh nghĩa “phát triển”. Đơn cử là đường Cường Để nay là Tôn Đức Thắng có hàng cây hơn 100 tuổi gốc cây phải hai người ôm mới được đã bị đốn sạch khiến dân chúng ta thán. Vừa qua thì cả thành phố “tiến quân” mé nhánh nhiều cây trên lề đường khiến cây trơ trụi mà đường thì mất bóng mát nhân danh “bảo vệ người dân”. Đốn thì dễ mà trồng mới khó, phải vài chục năm mới có cây đủ bóng mát cho một con đường! Nay thì gốc cây bị đổ xi măng cho tàn lụi! Sài Gòn rồi đây sẽ ra sao khi cây bị chặt trụi? Nghĩ mà đau!?

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights