Bỉ, công nhận đạo Phật là tôn giáo chánh thức

by Vy Trần

Ngày 17-3, chánh quyền liên bang Bỉ đã thông qua dự luật công nhận “đạo Phật” là tôn giáo chánh thức của nước nầy.

Như vậy, Phật giáo sẽ có điều kiện tiếp cận ngân sách liên bang, mở trường học, truyền đạo…Hiện Bỉ có khoảng 150 ngàn phật tử. Hiện Bỉ có 6 tôn giáo chánh thức là Công giáo La Mã, Chính thống giáo, đạo Do Thái, Anh giáo, Tin Lành và Hồi giáo.

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights