Đà Lạt cháy rừng thông ở đèo Prenn

by Vy Trần

Báo trong nước đưa tin, 15g chiều ngày 7-4 rừng thông phòng hộ ở đèo Prenn cách trung tâm Đà Lạt 10 Km bốc cháy. Đến 20g cùng ngày đám cháy mới được khống chế song vẫn còn cháy âm ỉ ở một số nơi.

Qua ngày 8-4, lại bắt đầu xuất hiện một số đám cháy lớn hơn. Theo chánh quyền Đà Lạt, có khoảng 10ha rừng phòng hộ đã bị cháy. Quan sát tại hiện trường, Tuổi Trẻ Online ghi nhận nhiều cây thông tự nhiên đã bị cháy rụi. Một số cây thông tự nhiên đã bị cháy gần hết phần thân. Nhiều gốc thông vẫn tiếp tục bốc khói, lá thông đã bị đổi màu úa. Nguyên nhân cháy vẫn đang điều tra.

Tính đến năm 2020, Đà Lạt có hơn 20.117 ha, trong đó rừng tự nhiên 14.640 ha. Rừng ở Đà Lạt vừa có chức năng phòng hộ, tạo cảnh quan và giữ vai trò quan trọng trong phát triển du lịch.

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights