Động đất ở Thổ-Syria: ít nhứt 21.700 người chết

by Vy Trần

Đây là con số tính đến sáng ngày 10-2 (giờ châu Âu) và thiệt hại của cả hai quốc gia nầy ước tính khoảng 4 tỷ đô la.

Trận động trong ngày 6-2 được coi là một trong 8 trận động đất có nhiều người chết vào đầu thế kỷ XXI. Hện nay, đã có hơn 20 quốc gia cử hàng ngàn chuyên gia đến giúp đỡ hai nước nầy. Hôm 9-2, ngân hàng thế giới thông báo tài trợ ngay lập tức cho Thổ Nhỉ Kỳ 1,78 tỷ đô la, còn Hoa Kỳ tài trợ 85 triệu đô la để giúp đỡ việc cứu trợ và tái thiết của hai nước. Pháp cũng tài trợ 12 triệu euro thông qua các tổ chức phi chánh phủ cho Syria.

Các tổ chức Hồng thập tự quốc tế, Y tế thế giới cũng kêu gọi viện trợ nhân đạo nhưng không chánh trị hóa.

Đọc thêm:

Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria: Sau 72 giờ, cánh cửa cứu người đã khép?

Thổ-Syria: hơn 11.200 người thiệt mạng trong vụ động đất

Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, đã có ít nhất 4.890 người thiệt mạng

Động đất lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, 1800 người chết

Cho tới cuối ngày 10-2, nạn nhân vụ động đất lạ tăng lên 23.700 người. Trong số nầy có tới 20.000 người ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện việc cấp cứu người bị vùi lấp vẫn tiếp tục nhưng hy vọng rất nhỏ do thời tiết quá lạnh và thiếu các thiết bị cần thiết.

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights