Ghế Bộ trưởng công an Việt Nam đã có chủ.

by Vy Trần

Và tân chủ nhân là tướng Lương Tam Quang vừa được quốc hội thông qua ngày 6-6 và ngay sau đó đã được chủ tịch quốc hội trao quyết định. Người trước đó có nhiều hy vọng ngồi ghế nầy là tướng Nguyễn Duy Ngọc đã bị điều sang văn phòng trung ương đảng vài ngày trước. Có nguồn tin cho rằng, tướng Quang là đệ tử ruột của Tô Lâm và sẽ là người tiếp tục những chánh sách của người tiền nhiệm. Trước khi tướng Quang ngồi vào chiếc ghế nầy, tướng Trần Quốc Tỏ em trai của tướng Trần Đại Quang, là người nắm quyền Bộ trưởng.

Tướng Quang sanh năm 1965, người Hưng Yên. Lý lịch công khai của ông chỉ nói từ năm 2012 nên không rõ xuất thân của ông như thế nào.

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights