Giáo sư Trần Hữu Dũng qua đời

by Vy Trần

Giáo sư Trần Hữu Dũng sanh năm 1945, chủ nhân trang web Viet-Studies qua đời ngày 28-2-2023 tại Dayton, Ohio, Hoa Kỳ khiến giới trí thức Việt Nam vô cùng thương tiếc.

Viet-Studies là trang web được giới trí thức người Việt trong và ngoài nước tin cậy. Mang tiếng là “thân cộng” vì có cha là bác sĩ Trần Hữu Nghiệp đi theo cách mạng, ông đã dầy công dựng trang web dành cho giới trí thức cả trong nước lẫn hải ngoại.

Đài BBC tiếng Việt nhận định “Nếu có người hỏi tôi rằng ai gây ảnh hưởng lớn đến giới trí thức trong nước Việt Nam cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21, tôi sẽ không ngần ngại trả lời rằng đó là giáo sư Trần Hữu Dũng, ở Dayton, Ohio, Hoa Kỳ. Không phải ông có ảnh hưởng từ lý thuyết, hay tư tưởng, ông cũng không phải là một nhà cách mạng, mà là do con thuyền tri thức mà ông gây dựng, trang Viet-Studies. Miệt mài mấy mươi năm không nghỉ, trang Viet-Studies chuyên chở bao nhiêu tri thức nhân loại đến với giới trí thức Việt Nam, già lẫn trẻ, khao khát đằng sau… bức màn tre”.

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights