Kon Tum: bị 468 trận động đất từ năm 2021 đến nay!

by Vy Trần

Theo thống kê của Sở Công thương tỉnh Kon Tum, tính từ ngày 1.1.2023 đến nay, trên địa bàn H.Kon Plông xảy ra 31 trận động đất, trận lớn nhất 3,6 độ Richter (cấp rủi ro thiên tai là 0). Sở nầy cũng cho biết, trong năm 2021, H.Kon Plông xảy ra 187 trận động đất, năm 2022 xảy ra 250 trận và từ đầu năm 2023 đến nay xảy ra 31 trận động đất.

Năm 2021, trên địa bàn H.Kon Plông xảy ra 187 trận động đất, năm 2022 xảy ra 250 trận. Riêng trận động đất xảy ra lúc 12 giờ 54 ngày 14.4.2022 có độ lớn 4,5 Richter. Đặc biệt, trận động đất vào lúc 14 giờ 8 phút ngày 23.8.2022 có độ lớn 4,7 Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2 km, là trận động đất có cường độ cao nhất từ trước tới nay.

Ngày 16.2, Sở Công thương tỉnh Kon Tum cho biết, Công ty CP thủy điện Đắk Đrinh ( ở H.Kon Plông, Kon Tum) đã hoàn thành lắp đặt 2 trạm quan sát động đất theo đề nghị của UBND tỉnh Kon Tum. 2 trạm này được đặt tại xã Đắk Pxi (H.Đắk Hà, Kon Tum) và xã Sơn Hải (H.Sơn Hà, Quảng Ngãi).

Đọc thêm:

Động đất ở Thổ-Syria: hơn 30 ngàn người tử vong, 80 ngàn người bị thương

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights