Phó thủ tướng, Bộ trưởng và nhiều cán bộ cấp cao bị đề nghị kỷ luật.

by Vy Trần

Dẫn Thông báo của Ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị kỷ luật một loạt cán bộ cấp cao ở Bộ công thương liên quan đến xăng dầu và điện, truyền thông trong nước ngày 20-12 đưa tin. Danh sách đề nghị kỷ luật gồm các ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng; Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng; Nguyễn Anh Tuấn, Vụ trưởng vụ tổ chức; Trần Hữu Linh, tổng cục trưởng Tổng cục quản lý thị trường; Hoàng Tiến Dũng, Cục trưởng Cục điện lực và năng lượng tái tạo; Trần Duy Đông, Cục trưởng cục xuất nhập khẩu; Phương Hoàng Kim, Vụ trưởng vụ năng lượng tiết kiệm; Đặng Huy Cường, Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng; Lý Quốc Hùng, Vụ trưởng vụ khoa học công nghệ; Võ Văn Quyền, Vụ trưởng vụ thị trường trong nước; Trịnh Đình Dũng, Phó thủ tướng; Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Chủ nhiệm văn phòng chánh phủ; Dương Quang Thành, Chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn điện lực Việt Nam; Trần Đình Nhân, tổng giám đốc Tập đoàn điện lực; Nguyễn Danh Sơn, giám đốc công ty mua bán điện. Kết luận thanh tra xác định Bộ Công Thương đã phê duyệt bổ sung 114 dự án với công suất 4.186MW vào quy hoạch điện lực cấp tỉnh. Bộ này cũng trình Thủ tướng phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh 54 dự án với tổng công suất 10.521MW. Theo quy định, việc đầu tư phải dựa trên quy hoạch điện mặt trời cấp tỉnh, quốc gia, song Bộ Công Thương đã không thực hiện đúng.

Hàng trăm dự án được Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung hoặc tham mưu Thủ tướng bổ sung, không có căn cứ pháp lý về quy hoạch, không có cơ sở để quản lý, kiểm soát và đảm bảo cạnh tranh trong thu hút đầu tư, nguy cơ phát sinh cơ chế xin – cho.

Cũng theo kết luận, Bộ Công Thương có khuyết điểm, vi phạm khi tham mưu cơ chế khuyến khích dự án điện mặt trời tại Ninh Thuận sau khi Quyết định 11/2017 hết hiệu lực, dẫn tới 14 dự án được hưởng giá FIT ưu đãi trong 20 năm không đúng quy định.

Số tiền điện EVN phải thanh toán cho các chủ đầu tư này trong 2,5 năm (từ 2020 đến tháng 6/2022) tăng thêm hơn 1.480 tỷ đồng.

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights