Tu bổ chợ Bến Thành

by Vy Trần

Hiện nay, quận 1 Sài Gòn đang có chương trình sửa chợ Bến Thành trong hai năm 2024-2025 nhằm “thu hút du khách”.

Sau hơn 100 năm hoạt động và ít được sửa chữa trong gần 50 năm qua, chợ Bến Thành đã xảy ra nhiều hư hỏng. Mái chợ nhiều nơi bị dột, nền chợ đã xuống cấp, hệ thống thoát nước cũng quá cũ cần được sửa, hệ thống điện cũng cũ và quá tải…

Theo kế hoạch của quận 1 thì việc sửa chợ sẽ chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là cải tạo, tu bổ hệ thống điện, hệ thống cứu hỏa, lót lại nền chợ với kinh phí khoảng 45 tỉ đồng. Số tiền này sẽ vận động sự đóng góp của nhiều người được gọi bằng “xã hội hóa”. Giai đoạn hai là thay nóc chợ. Kinh phí dự kiến khoảng 95 tỉ đồng.

Hiện nay, vẫn còn bàn tán việc thay ngói cho chợ Bến Thành nên bằng ngói thật hay ngói giả!

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights