Việt Nam “tạm dừng” tuyển lao động đi Hàn quốc

by Vy Trần

Vì quá nhiều người trốn lại , 4 tỉnh của Việt Nam đã quyết định “tạm dừng” tuyển lao động đi Hàn Quốc.

Đó là các tỉnh Hà Tỉnh, Hả Dương, Nghệ An và Thanh Hóa, tờ Tuổi Trẻ ngày 10-3 đưa tin.

Theo Bộ Lao động và thương binh Việt Nam thì lý do chính là số lao động hết hạn không về nước mà “trốn lại và cư trú bất hợp pháp nhiều quá”. Danh sách ngưng tuyển lao động đi Hàn quốc ở 4 tỉnh gồm có hai huyện Nghi Xuân, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), TP Chí Linh (Hải Dương), huyện Đông Sơn, Hoằng Hóa (Thanh Hóa) và thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).

Tin từ Bộ này cũng cho biết, có gần 30% lao động của các địa phương này sau khi hết hạn đã không trở về nước gần và có từ 70 người trở lên. Vài năm trở lại đây, chánh quyền Hàn quốc đã “than phiền” nhiều về vấn đề lao động hết hạn trốn lại nước nầy.

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights