Việt Nam: hai ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam “thôi giữ các chức vụ”

by Vy Trần

Tại hội nghị trung ương đảng CSVN bất thường vào ngày 30-12, hai Phó thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam, đã bị Bộ chính trị cho “thôi giữ các chức vụ” trong đảng. Điều nầy có nghĩa là cả hai ông sẽ thôi là Ủy viên Bộ chính trị, Ủy viên trung ương đảng, cũng đồng nghĩa sẽ không còn là phó thủ tướng nữa. Chánh quyền Việt Nam hiện nay gắn liền “chức vụ trong đảng” với các chức vụ hành chánh.

ông Vũ Đức Đam

Tờ Thanh Niên còn cho biết, cũng trong hội nghị nầy, Bộ chính trị cũng quyết định giới thiệu người thay thế chỗ cho hai ông nây.

Hiện nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội Việt Nam đã triệu tập phiên họp bất thường vào ngày 5-1 tới đây, dự kiến trong 4 ngày làm việc, quốc hội sẽ dành thời gian để phê chuẩn việc miễn nhiệm hai ông Minh và Đam, đồng thời xem xét bổ nhiệm nhân sự thay thế. Hiện chưa rõ người sẽ ngồi ghế Phó thủ tướng Việt Nam thay hai ông nầy.

Truyền thông trong nước không nói rõ cả hai Phó thủ tướng cùng bị “cách chức” vì nguyên nhân nào, song dư luận trong nước và thế giới đều rõ. Ông Vũ Đức Đam là người chịu trách nhiệm về việc “thổi giá tét kít” trong đại dịch Covid 19 khiến mấy chục ngàn người chết. Còn ông Phạm Bình Minh chịu trách nhiệm đại án “chuyến bay giải cứu” trong đại dịch Covid 19 với số tiền hối lộ lên nhiều ngàn tỷ đồng, khiến nhiều các bộ ngoại giao bị bắt, Bộ và Thứ trưởng đương nhiệm bị điều tra, bị bắt. Hai vụ án nầy vẫn đang tiếp tục điều tra.

VT

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights