Bamboo Airways lỗ chục ngàn tỉ đồng, toàn bộ hội đồng quản trị từ nhiệm

by Vy Trần

Với kết quả kinh doanh lỗ hơn 17.600 tỉ đồng, âm vốn chủ sở hữu 835 tỉ đồng trong năm 2022, cả 5 thành viên HĐQT của Công ty CP hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) có đơn xin từ nhiệm trước thềm đại hội đồng cổ đông sẽ diễn ra ngày 21-6.

Theo tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 được Bamboo Airways công bố công khai trên website của công ty, năm thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) vừa có đơn xin từ nhiệm gồm các ông: Nguyễn Ngọc Trọng, Doãn Hữu Đoàn, Lê Bá Nguyên, Lê Thái Sâm, Nguyễn Mạnh Quân. 

Trong đó, ông Nguyễn Ngọc Trọng là chủ tịch HĐQT Bamboo Airways.

Bên cạnh đó, ba cán bộ ban kiểm soát của hãng hàng không này cũng có đơn xin từ nhiệm gồm các ông Trần Anh Tuấn, Phạm Văn Hùng và Nguyễn Đăng Khoa.

Để đảm bảo hoạt động được liên tục, tại đại hội cổ đông thường niên sắp tới Hãng hàng không Bamboo Airways sẽ trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm năm thành viên HĐQT và ba thành viên ban kiểm soát nêu trên kể từ ngày được đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights