Bịnh viện Nhiệt đới: Bịnh viện lâu đời nhất Việt Nam

by Vy Trần

Sáng ngày 24-11, tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục bịnh viện Nhiệt Đới là bịnh viện lâu đời nhất tại Việt Nam nhân kỷ niệm 160 năm tuổi. Bịnh viện Nhiệt Đới có tên trước năm 1975 là bịnh viện Chợ Quán vì nằm trong nội vi làng Chợ Quán xưa, nay thuộc quận 5 Sài Gòn.

Tại buổi công nhận nầy, ông Lê Mạnh Hùng – phó giám đốc bịnh viện – đã ôn lại chặng đường 160 năm hình thành và phát triển của bệnh viện, với tên gọi đầu tiên là bịnh viện Chợ Quán. 

Từ năm 1861, sau khi đánh chiếm Sài Gòn, người Pháp đã lập tại khu vực nầy một trạm cứu thương dành cho binh lính Pháp. Lần lần, một bịnh viện đã hình thành vào năm 1863, trước khi bịnh viện Grall được xây dựng. Một phần bịnh viện nầy, trước năm 1975, người ta dùng để chửa trị cho những người bị bịnh tâm thần. Bịnh viện cũng có một nhà giam là nơi trị bịnh cho những tội nhân.

Năm 1972, chánh phủ Hàn quốc đã viện trợ xây dựng một khu nhà 6 tầng, khánh thành vào năm 1974 với tên là Trung tâm y khoa Hàn-Việt. Ngày 5-9-1989, bịnh viện đổ tên thành Trung tâm bịnh NHiệt Đới và đến ngày 19-8-2002 thì đổ thành Bịnh viện bịnh Nhiệt Đới thường gọi là bịnh viện Nhiệt Đớ. Hiện bịnh viện Bịnh nhiệt đới là bịnh viện chuyên khoa truyền nhiễm hạng 1, với 10 phòng chức năng, 17 khoa lâm sàng với tổng cộng 550 giường bệnh, 5 khoa cận lâm sàng với cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại. 

VT

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights