Đề nghị cách chức chỉ huy 3 sư đoàn

by Vy Trần

Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương xem xét, thống nhất bỏ phiếu đề nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 và cách chức chức vụ chỉ huy sư đoàn đối với 3 trường hợp.

Chiều 4.5, Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức kỳ họp thứ 14.

Đại tướng Lương Cường – ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương – chủ trì phiên họp.

Tại kỳ họp, Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương đã nghe thường trực Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương báo cáo tóm tắt đề nghị thi hành kỷ luật đối với 11 quân nhân vi phạm pháp luật nhà nước và kỷ luật quân đội.

Đây là những trường hợp vi phạm nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của quân đội. Với tinh thần làm việc trách nhiệm, dân chủ, nghiêm minh, Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương xem xét, thống nhất bỏ phiếu đề nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thi hành kỷ luật quân đội bằng hình thức tước danh hiệu quân nhân đối với 7 trường hợp.

Khai trừ khỏi Đảng và giáng cấp bậc quân hàm từ thượng tá xuống trung tá đối với 1 trường hợp.

Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 và cách chức chức vụ chỉ huy sư đoàn đối với 3 trường hợp.

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights