Kontum: được bồi thường 10 triệu đồng, bị thu lại 8 triệu.

by Vy Trần

71 hộ ở huyện Đăk Glei được bồi thường 10 triệu đồng mỗi trường hợp nhằm ổn định cuộc sống, nhưng sau đó mỗi hộ bị xã thu lại 8 triệu phí “san lấp mặt bằng”.

Năm 2019, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Đăk Glei làm chủ đầu tư dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai và khu vực đặc biệt khó khăn, với kinh phí 145 tỷ đồng. Dự án xây dựng 4 điểm tái định cư tập trung và hai điểm tái định cư tại chỗ.

Theo đó, 71 hộ thôn Đăk Bối (xã Mường Hoong) thuộc diện tái định cư tại chỗ được nhận 10 triệu đồng mỗi hộ để nâng cấp nhà ở hoặc mua vật dụng phòng chống thiên tai, với tổng số tiền 710 triệu đồng.

Tuy nhiên khi người dân vừa nhận tiền xong, cán bộ thôn đã thu lại của mỗi hộ 8 triệu đồng, với tổng số tiền 568 triệu đồng để nộp cho UBND xã. Trong đó, 7 triệu đồng được cho là phí để san ủi mặt bằng khu tái định cư tập trung, một triệu đồng là tiền hỗ trợ tiền cây cối, hoa màu cho các hộ đã hiến đất làm khu tái định cư.

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights