Mưa là ngập.

by Vy Trần

Đó là chiện ở Việt nam quê chúng ta. Sau mấy tháng nóng thấy bà cố nội, Sài Gòn đã có mưa; và ngay trận mưa đáng tiền đầu tiên nhiều đường đã bị ngập. Đáng nói nhứt là con đường “chống ngập” ở Thủ Đức mới khánh thành 20 ngày lại cống bung lên, ngập tè le. Xe cộ lỡ đi trên con đường ấy vào ngày ấy phải dắt bộ! Các dự án chống ngập ở Sài Gòn đã tiêu tốn hàng ngàn tỉ đồng của dân chúng thế nhưng có mưa là có ngập! Thậm chí, có con đường “trước nhà ngập, sau nhà khô”. Đó là đường Hậu Giang, đoạn từ cầu Bình Tiên tới gần bến xe miền Tây. Đoạn đường nầy, phía sau dãy nhà là một con rạch nhưng không rõ người ta quy hoạch ra sao mà nhà cất khít rịt không chó chỗ thoát nước từ đường xuống rạch. Vậy nên chỉ cần một trận mưa là trước nhà đường ngập vài ngày, còn rạch phía sau nhà thì cạn khô cá cũng muốn chết! Riêng Thủ Đức sau trận mưa ngày 15-5, có 15 con đường bị ngập, trong đó ngập nhiều nhứt là chợ Thủ Đức! Đã vậy, các cống rãnh, kinh rạch chứa đầy bùn, rác cũng không được thường xuyên nạo vét. Sự nghiệp chống ngập và ngập ở Sài Gòn còn dài nếu cây trồng ven đường tiếp tục bị chặt, lề đường tiếp tục bị đổ xi măng, các vũng, hồ, chỗ trũng bị lấp để phân lô bán nền.

Đường ngập sau trận mưa đầu mùa (hình TTO)

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights