Ngài Thích Minh Tuệ đã mất nồi cơm điện!

by Vy Trần

Theo các hình ảnh trên mạng xã hội ngày 17-7, tu sĩ khổ hạnh Thích Minh Tuệ, người đang làm dậy sóng ở Việt Nam, mặc áo bá nạp, đầu trần, tay ôm bình bát là cái ruột nồi cơm điện, đi bộ từ nam ra bắc bằng chân không, đã bị mất nồi cơm điện! Hình ảnh mới nhứt của ông là tay ôm một cái nồi inox sáng giới. Theo bình luận “ba trợn” trên mạng thì đã có ai đó “chôm” cái nồi cơm điện cũ và tặng cho sư một cái nồi inox. Ở Việt Nam nhiều người vẫn tin rằng, những vật dụng mà “người nổi tiếng” sử dụng đều quý. Có lẽ vì vậy mà…Hiện chiếc áo ông mặc đã trở thành mode gọi mode minhtue, ông được làm thơ, viết nhạc, vẽ tranh, làm tượng…Mấy ngày trước, ông bị Giáo hội phật giáo VN cho rằng “ông không phải là tu sĩ”, ông cũng đã xác nhận điều đó. Tới nay, giáo hội đã đổi giọng khi dư luận phản ứng quá mạnh. Hình như có nhiều người thuộc dòng họ thích như thích ăn ngon, thích đô la, thích phụ nữ…đang mơ ước được nổi tiếng như ông. Nhưng mơ và thực vốn chưa bao giờ đi đôi với nhau.

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights