Tin đồn có thật!

by Vy Trần

Từ tuần trước, sau khi Phạm Thái Hà bị bắt, đã có tin đồn “chủ tịch quốc hội Viêt Nam đã đệ đơn xin nghỉ việc”. Ông Hà là trợ lý của ông Huệ. Và chiều ngày 26/4, tin đồn nầy đã được chánh thức xác nhận là “thật”!

Theo thông cáo của Văn phòng TƯ Đảng CSVN chiều ngày 26/4, tại hội nghị bất thường đã đồng ý cho ông Vương Đình Huệ, chủ tịch quốc hội thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác.  Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra T.Ư và các cơ quan chức năng, ông Vương Đình Huệ đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, và chịu trách nhiệm người đứng đầu. Những vi phạm, khuyết điểm của ông Vương Đình Huệ đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân.

Ở Việt Nam sướng nhứt là làm “lãnh đạo” bởi ai cũng có “miễn tử bài”. Hể vụ bậy bạ nào lòi ra dính tới mấy ông bự thì “được nghỉ việc” là xong. Nghĩa là pháp luật chỉ có dân và cấp thừa hành mới phả chịu chi phối.

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights